Aktualności

Początek końca obowiązkowych dyżurów medycznych - działania OZZL w celu dostosowania przepisów o czasie pracy lekarzy do dyrektyw UE

 

 

Komunikat dla prasy o skardze OZZL do KE - tutaj
Treść skargi ZK OZZL do KE w sprawie nieprzestrzegania w Polsce dyrektywy UE o czasie pracy - tutaj tutaj
Pismo o przyjęciu skargi OZZL przez KE - tutaj tutaj
Informacja o formularzu skargi do KE - tutaj tutaj
Wzór indywidualnej skargi lekarza polskiego do KE w sprawie nieprzestrzegania w Polsce dyrektywy UE o czasie pracy - pobierz pobierz, pobierz pobierz

 

 

Czas pracy od 1 maja 2004r.