Aktualności

Oświadczenie ZK OZZL w sprawie działań dyrektora szpitala wojewódzkiego w Gorzowie

Bydgoszcz dnia 23 lutego 2007 r.


Oświadczenie
ZK OZZL w sprawie działań dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko działaniom dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które doprowadziły do rezygnacji z pracy kardiologów i do zamknięcia oddziału kardiologicznego w tej placówce. W ten sposób dziesiątkom tysięcy Polaków ograniczono dostęp do świadczeń zdrowotnych, bezpośrednio ratujących życie, których dostępność w Polsce i bez tego jest niedostateczna.

W ocenie ZK OZZL działania dyrektora szpitala wyczerpały znamiona czynu zabronionego, określone w art. 231 kodeksu karnego „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

ZK OZZL zauważa, że opisane działania dyrektora wpisują się w poglądy, upowszechniane od lat przez rządzących, iż pieniądze przeznaczane na wynagrodzenia dla lekarzy są wydatkiem zbędnym, i że można zapewnić świadczenia zdrowotne obywatelom – bez tych wydatków. Przykład kardiologów z Gorzowa – po raz kolejny zweryfikował tę absurdalną tezę. ZK OZZL ostrzega, że dalsze myślenie takimi kategoriami doprowadzi do kolejnych zwolnień lekarzy z pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Zarząd Krajowy OZZL

Do wiadomości:
Marszałek województwa Lubuskiego – Krzysztof Szymański
Wiecemarszałek województwa Lubuskiego – Elżbieta Płonka
Minister Zdrowia – Zbigniew Religa
Media