Aktualności

Związek Zawodowy Anestezjologów z OZZL

 Zarząd  Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w pełni popiera protest organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy - uchwała ZG ZZA. 

 

 

 Łódź dn. 30.03.2007 r.Uchwała z dnia 30.03.2007 r.
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w pełni popiera protest organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy .
Uważamy, że obecne działania Ministra Zdrowia są niewystarczające w zakresie reformowania ochrony zdrowia.
Mamy nadzieje, że masowy protest środowiska medycznego będzie kolejną szansą na wprowadzenie radykalnych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Zarząd Główny ZZA