Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Infolinia
PR

Aktualności

Bydgoszcz dnia 02 kwietnia 2007 r.


Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,

Proponuje Pan podpisanie Paktu Społecznego, który miałby pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, jak np. znaczne bezrobocie, znaleźć odpowiedź na niektóre wątpliwości, jak np. przyszłość reformy systemu emerytalnego, a w konsekwencji – utrwalić rozwój gospodarczy naszego Kraju.

Jeśli zgodzić się, że takie porozumienie, dotyczące ogólnych problemów gospodarczo społecznych jest potrzebne, to tym bardziej potrzebne i oczekiwane jest porozumienie dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Najniższe wskaźniki ilości lekarzy i pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w całej Unii Europejskiej, wydłużające się kolejki do specjalistów, postępujące zadłużenie szpitali publicznych, fatalne wyniki leczenia niektórych chorób, np. nowotworowych, to tylko niektóre z objawów kryzysu polskiej służby zdrowia. Zasadniczymi jego powodami są:
- dramatyczny niedobór środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną w stosunku do zakresu świadczeń gwarantowanych (najniższe w UE nakłady liczone procentem PKB) oraz
- nieefektywny sposób alokacji tych środków.

Konieczne jest pilne podjęcie trudnych decyzji takich, jak:
- Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych,
- Ustalenie zakresu współpłacenia przez pacjentów za niektóre świadczenia zdrowotne i sposobu ochrony najbiedniejszych,
- Wprowadzenie rynkowych mechanizmów alokacji środków przeznaczonych na lecznictwo, które gwarantują najbardziej efektywne ich wykorzystanie, likwidację szarej strefy i korupcji,
- Ustalenie zasad sprawiedliwej wyceny świadczeń refundowanych ze środków publicznych, które wyeliminują dotychczasowy wyzysk personelu medycznego.

Decyzje te powinny zostać podjęte w porozumieniu – także - ze środowiskiem lekarskim. OZZL, jedyny w Polsce związek zawodowy uznany sądownie za reprezentatywny dla lekarzy, dopomina się takiego dialogu z rządzącymi od kilkunastu lat. Kolejne rządy RP, łącznie z obecnym, zbywają nas jednak i lekceważą. Powstaje wrażenie, jakby ich ambicją była walka z lekarzami i ich upokorzenie. Rozumiemy, że tak postępować mogły rządy PRL, bo czuły się – być może - związane odpowiednią instrukcją NKWD z roku 1947 (nr NK 003/47), której celem było ułatwienie zniewolenia narodów podbitych przez ZSRR, poprzez niszczenie autorytetów i całych grup społecznych, uznanych za przeszkodę we wprowadzaniu realnego socjalizmu. Dlaczego jednak dzisiaj Rząd RP, który z taką konsekwencją niszczy pozostałości komunizmu w Polsce, w tej jednej dziedzinie - stosunku rządzących do lekarzy – pielęgnuje spuściznę PRL?

Prosimy Pana o spotkanie z przedstawicielami OZZL w celu omówienia naszej propozycji.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl