Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Zdrowa Praca
PR

Aktualności

 Powołanie Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

Uchwała nr 1
Zarządu Krajowego OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie powołania Krajowego Komitetu Strajkowego

§ 1
Zarząd Krajowy OZZL powołuje Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL (KKSL OZZL), zwany dalej Komitetem.


§ 2
Zadaniem Komitetu jest:
1. koordynacja akcji strajkowej OZZL w całym Kraju,
2. wymiana informacji i doświadczeń dotyczących protestu i strajku,
3. stworzenie jednej reprezentacji strajkujących lekarzy z OZZL do ewentualnych rozmów z Rządem RP w sprawach związanych z przedmiotem strajku.
§ 3
1. W skład Komitetu wchodzą:


  1. 1. członkowie Zarządu Krajowego OZZL
    2. po jednym przedstawicielu każdej organizacji terenowej OZZL, prowadzącej spór zbiorowy z pracodawcą (dyrekcją ZOZ-u).

    2. Członka Komitetu, wymienionego w ust.1 pkt 2 zgłasza przewodniczący zarządu organizacji terenowej OZZL , która jest w sporze zbiorowym.

    3. Kilka organizacji terenowych może reprezentować ten sam, wspólny przedstawiciel, którego wskazują wspólnie przewodniczący określonych organizacji.

    Zarząd Krajowy OZZL


 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl