Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Zdrowa Praca
PR

Aktualności

w sprawie niekonstytucyjności ustalania płac lekarzy - rezydentów przez ministra zdrowia 

Uchwała nr 1 ZK OZZL
W sprawie wystąpienia OZZL do Trybunału Konstytucyjnego

Zarząd Krajowy OZZL postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (wydanego na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) w części dotyczącej ustalenia przez ministra zdrowia wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów. W ocenie ZK OZZL rozporządzenie to jest niezgodne z art. 92 ust 1 Konstytucji RP przez to, że minister zdrowia, ustalając wysokość wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, przekroczył upoważnienie zawarte w ustawie. Szczegółowe uzasadnienie do wniosku zawiera załącznik do uchwały.

W imieniu ZK OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl