Aktualności

Uchwała ZK OZZL w sprawie wystąpienia do TK

w sprawie niekonstytucyjności ustalania płac lekarzy - rezydentów przez ministra zdrowia 

Uchwała nr 1 ZK OZZL
W sprawie wystąpienia OZZL do Trybunału Konstytucyjnego

Zarząd Krajowy OZZL postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (wydanego na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) w części dotyczącej ustalenia przez ministra zdrowia wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów. W ocenie ZK OZZL rozporządzenie to jest niezgodne z art. 92 ust 1 Konstytucji RP przez to, że minister zdrowia, ustalając wysokość wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, przekroczył upoważnienie zawarte w ustawie. Szczegółowe uzasadnienie do wniosku zawiera załącznik do uchwały.

W imieniu ZK OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL