Aktualności

Apel ZZA

APEL  ZG ZZA

 

w sprawie podjęcia działań w celu  zmiany w planie finansowym NFZ

             Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów zwraca się z apelem do decydentów w ochronie zdrowia, aby 1 mld złotych nadwyżki w przychodach NFZ zgodnie z postulatem OZZL przyznać na podwyżki dla lekarzy od 1 października 2007 roku.
Spełnienie tego postulatu zapobiegnie eskalacji konfliktu w ochronie zdrowia i będzie gestem dobrej woli elit rządzących w stosunku do środowiska lekarskiego.

 

 

Zarząd Główny ZZA