Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Infolinia
PR

Aktualności

 

 

Zarząd Krajowy OZZL otrzymał informację od lekarzy rezydentów, specjalizujących się w radiologii, że urzędnik z Działu Spraw Rezydenckich MZ informuje ich ustnie, iż będą oni mieli obniżoną pensję zasadniczą jeżeli po dniu 1 lipca br. ich dzienna norma czasu pracy pozostanie – jak dotychczas – w wymiarze 5 godzin  z powodu tego, że taką normę przewiduje regulamin pracy danego szpitala (i nie został on jak dotąd zmieniony). 

 

W związku z powyższym ZK OZZL zwrócił się z pismem do MZ, żeby upomniał odpowiednich urzędników, aby nie wprowadzali lekarzy rezydentów w błąd.

 

ZK OZZL poprosił również o opinię prawną w powyższej sprawie.

 

 

list ZK OZZ do MZ - tutaj

 

odpowiedź na pytanie prawne - tutaj  

 

komenatarz do odpowiedzi na pytanie drugie w przytaczanej opinii prawnej: 

jeżeli dyrektor zmieni regulamin pracy w ten sposób, że będzie on przewidywał, iż lekarze specjaliści radiologii pracują dziennie 7 godzin 35 minut, to pracodawca może zmienić lekarzowi rezydentowi umowę w odniesieniu do czasu pracy, a rezydent - jeżeli odmówi to oznacza, że rozwiązuje umowę o pracę i wtedy naraża się na brak możliwości ukończenia rezydentury

jezeli regulamin pracy nie przewiduje dla specjalisty radiologii dziennej normy czasu pracy 7 godzin 35 minut ale (nadal) 5 godzin - to wypowiedzenie umowy z lekarzem (także rezydentem) w częsci dotyczącej czasu pracy jest bezprawne i można go nie przyjąć, występując jednocześnie (w terminie 7 dniowym od wręczenia wypowiedzenia) do sądu - pytanie i odpowiedź dotyczyły tej drugiej sytuacji 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl