Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Infolinia
PR

Aktualności

 

Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2015r.

 

PW.II-12/15

  

Komunikat dla mediów

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wystąpieniu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej samorządu lekarskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza Bartosza Arłukowicza z tytułu publicznego i nagminnego podważania zaufania do zawodu lekarza.

 

Wniosek zostanie przesłany do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie w ciągu najbliższych dni.  ZK OZZL zwróci się również do Komisji Etyki oraz Rzecznika Praw Lekarza  Naczelnej Rady Lekarskiej  z wnioskiem o ocenę zachowania lekarza Bartosza Arłukowicza w okresie konfliktu Ministerstwa Zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, jaki miał miejsce na przełomie ubiegłego i bieżącego roku.

 

ZK OZZL podjął także uchwałę o wysłaniu listu do górników z poparciem dla ich akcji protestacyjnej. List zostanie wysłany dzisiaj do wszystkich central związkowych w Polsce. Treść listu w załączeniu:

 

 

Drodzy Górnicy !

 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy  wyraża pełne poparcie dla Waszej sprawiedliwej walki o  utrzymanie miejsc pracy.

 

Jest skandalem, że rząd Polski – kraju mającego największe zasoby węgla w Europie i jedne z największych w świecie, nie potrafi rozsądnie i zgodnie z interesem całego Narodu gospodarować tym dobrem. To wynik całkowitego oderwania się polityków od społeczeństwa, ich braku dbałości o dobro wspólne i zasady sprawiedliwości społecznej oraz porzucenia dialogu społecznego.  My również doświadczamy tego samego w odniesieniu do publicznej ochrony zdrowia. Dlatego rozumiemy Was doskonale.  

 

Popieramy Was i jesteśmy gotowi przyłączyć się do Waszego protestu.

 

 

Zarząd Krajowy

 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wystąpieniu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej samorządu lekarskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza Bartosza Arłukowicza z tytułu publicznego i nagminnego podważania zaufania do zawodu lekarza

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl