Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Infolinia
PR

Aktualności

 

 

 

Bydgoszcz dnia 20 czerwca 2016r

Komunikat dla mediów

W sprawie manifestacji lekarzy rezydentów, spotkania PR OZZL z Prezydentem RP i poparcia różnych środowisk dla postulatów młodych lekarzy

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że – zgodnie z obliczeniami organizatorów - w manifestacji młodych lekarzy w dniu 18.06.br wzięła udział blisko połowa wszystkich lekarzy rezydentów w Polsce. Nigdy jeszcze tak wielki odsetek określonej grupy zawodowej nie wyszedł na ulice demonstrować swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. Dowodzi to masowego poparcia młodych lekarzy dla postulatów zgłaszanych przez Porozumienie Rezydentów OZZL oraz dla dotychczasowych działań podejmowanych przez Porozumienie.    

Porozumienie Rezydentów OZZL informuje również, że w dniu 21 czerwca o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą. Spotkanie to zostało zorganizowane na prośbę Porozumienia Rezydentów. Wyrażamy wdzięczność Panu Prezydentowi, że zechciał zainteresować się problemami młodych lekarzy i wyraził wolę podjęcia dialogu na ten temat. Porozumienie Rezydentów OZZL traktuje powyższe spotkanie jako kontynuację swoich wcześniejszych działań, polegających na docieraniu do najważniejszych osób w Polsce celem przedstawienia problemów młodych lekarzy i propozycji ich rozwiązania. Wyrażamy nadzieję, że również Pani Premier zgodzi się – w najbliższym czasie - spotkać z przedstawicielami  Porozumienia Rezydentów OZZL. To od niej bowiem, jako szefowej Rządu,  najbardziej zależy realizacja postulatów lekarzy rezydentów.  

Porozumienie Rezydentów OZZL wyraża wdzięczność przedstawicielom różnych środowisk,  w tym również politykom i parlamentarzystom różnych partii, za  poparcie dla postulatów, zgłaszanych przez Porozumienie Rezydentów, których celem jest poprawa warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, warunków ich pracy i wynagradzania. Cieszymy się, że uzyskaliśmy zrozumienie dla naszego stanowiska nie tylko ze strony parlamentarzystów partii rządzącej, ale również od przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych i pozaparlamentarnych. Oznacza to, że są sprawy, które mogą pogodzić wszystkie siły polityczne w naszym kraju. Taką sprawą jest bez wątpienia pomyślność polskiego pacjenta, która jest niemożliwa bez pomyślności lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, ratowników, diagnostów – przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. 

Szczególne podziękowania Porozumienie Rezydentów OZZL kieruje do dziennikarzy wszystkich mediów. Bez ich rzetelnej i ciężkiej pracy nasze przesłanie nie trafiłoby do społeczeństwa i polityków.

Porozumienie Rezydentów OZZL

Damian Patecki -  Przewodniczący Zarządu PR OZZL 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl