Aktualności

UWAGA LEKARZE : nowe uzupełnione wzory wezwania dyrekcji szpitala do realizacji obowiązków ustawowych wraz z wezwaniem do zapłaty dla rezydentów i specjalistów

 

Szanowne KOleżanki i Koledzy lekarze - rezydenci i specjaliści:

 

W związku z tym, że wielu dyrektorów szpitali nie wywiązało się jeszcze z ustawowego obowiązku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów oraz podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego i włączenia do niego tzw. bonu patriotycznego dla lekarzy rezydentów (co więcej niektórzy dyrektorzy zapowiadają, że nie zrobią tego jeśli nie otrzymają pieniędzy na ten cel z NFZ)  Zarząd Krajowy OZZL przygotował nowe, kompletne wzory "Wezwania do realizacji obowiązków ustawowych wraz z wezwaniem do zapłaty", które należy wręczyć dyrektorom szpitali. Jest oddzialny wzór dla lekarzy specjalistów i dla lekarzy rezydentów. 

 

dodatkowo przygotowano wzór porozumienia między OT OZZL a dyrekcją szpitala w sprawie wypłaty zaległych należności.

 

wzór wezwania - wersja dla rezydentów - tutaj

 

wzór wezwania - wersja dla specjalistów - tutaj

 

wzór porozumienia między OT OZZL a dyrekcją szpitala - tutaj.