Wyniki badań opinii społecznej, wykonane na zlecenie OZZL

Pentor: Pentor_wyniki.doc Pentor_wyniki.doc 

prezentacja Pentora.ppt prezentacja Pentora.ppt

 

PBS Sopot:  PBS - broszura nasza ostateczna.doc PBS - broszura nasza ostateczna.doc

Raport PBS prezentacja.ppt Raport PBS prezentacja.ppt