Projekt ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym autorstwa OZZL

projekt tutaj: ustawa_o_PUZ_25102005.pdf ustawa_o_PUZ_25102005.pdf