Region Podkarpacki

Region Podkarpacki
Przewodniczący - Zdzisław Szramik

ul. Dekerta 2,  Rzeszów
tel. 664 558 541