Aktualności

Apel - list otwarty do Premiera RP

VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana z apelem o natychmiastowe podjęcie rzeczywistych działań naprawczych w polskiej służbie zdrowia.

Czytaj więcej...