Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL
EMBA

Aktualności

 

Bydgoszcz dnia 12 września 2013r.

Komunikat dla prasy

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że przesłał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepisy art. § 8 ust.1 i 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15 ) – są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP z powodu naruszenia zasady ochrony praw nabytych.

 

W/w przepisy ograniczają prawa lekarzy mających pierwszy stopień specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii do udzielania niektórych świadczeń zdrowotnych. Co ważne, lekarze ci mieli dotychczas („od zawsze”) uprawnienia do wykonywania powyższych świadczeń i wykonywali je w praktyce. Nie ma żadnych uzasadnionych powodów dla których należałoby przyjąć, iż lekarze wykonujący te świadczenia wcześniej (od kilkunastu – kilkudziesięciu lat)  nagle stracili umiejętność ich wykonywania. Również minister zdrowia, wydając wspomniane rozporządzenie, nie uzasadnił dlaczego pozbawia lekarzy anestezjologów niektórych uprawnień.

 

Skutkiem pozbawienia w/w lekarzy części uprawnień (dotychczas im przysługujących) jest istotne ograniczenie możliwości zatrudnienia i zarobkowania ww. lekarzy. Jest to materia objęta zakresem działania związku zawodowego skupiającego lekarzy (OZZL). Dlatego OZZL ma legitymację prawną do wystąpienia do Trybunału w tej sprawie.

 

Pełna treść wniosku do TK – tutaj

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl