Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR

Aktualności

 

Bydgoszcz dnia 23 września 2013r. 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie propozycji zmiany sposobu finansowania tzw. etatu rezydenckiego lekarzy specjalizujących się

 

W związku z informacją, że ministerstwo zdrowia planuje aby lekarze specjalizujący się w ramach tzw. etatu rezydenckiego, finansowanego z budżetu państwa, zwracali państwu kwotę otrzymanego wynagrodzenia w przypadku podjęcia pracy zagranicą, Zarząd Krajowy OZZL przypomina: pieniądze jakie otrzymuje lekarz rezydent stanowią wynagrodzenie za pracę, nie są ani pomocą socjalną, ani stypendium od państwa. Żądanie zwrotu tych pieniędzy pod jakimkolwiek pozorem jest zatem niedopuszczalne – tak ze względów moralnych jak i prawnych. Kodeks pracy nie pozwala na zatrudnianie bez wynagrodzenia, a nawet nie pozwala pracownikowi na zrzeczenie się wynagrodzenia. Dodać wypada, że lekarze rezydenci stanowią  obecnie – w wielu szpitalach – wręcz podstawę kadry lekarskiej wobec „obłędnej” polityki redukcji kosztów funkcjonowania szpitali za wszelką cenę.

 

OZZL podziela troskę rządzących o to, aby lekarze, którzy zdobędą wykształcenie i specjalizację w Polsce – tutaj też wykonywali swój zawód i nie emigrowali do innych krajów. Aby ten cel był powszechnie realizowany muszą być jednak spełnione następujące warunki, które obecnie są dalekie od spełnienia:

- lekarz musi zarabiać godziwie ZA JEDEN ETAT,  a nie być zmuszany do pracy ponad siły w wielu miejscach lub na wielu etatach,

- muszą istnieć możliwości (prawne, organizacyjne, materialne) bezproblemowego dokształcania się lekarza i jego rozwoju zawodowego,

- lekarz nie może w swojej pracy poświęcać nadmiernej energii i czasu na rzeczy nie związane z leczeniem,  a warunki jego pracy muszą być bezpieczne, 

- musi zostać zaprzestany bezprzykładny atak ze strony rządzących na lekarzy obwinianych o wszelkie kłopoty związane z uzyskaniem pomocy lekarskiej przez pacjentów, których faktycznym powodem jest niewydolność organizacyjna i finansowa systemu publicznej opieki zdrowotnej.  

 

OZZL wzywa ministerstwo zdrowia do podjęcia dialogu społecznego ze środowiskiem lekarskim na temat: jak ograniczyć emigrację lekarzy polskich za granicę.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu    

 

Oświadczenie  przyjęte podczas posiedzenia ZK OZZL w dniu 20 września 2013r.  

 

 

 

 

patrz też artykuł związany z w/w problemem:

http://www.medexpress.pl/start/rezydenci-nie-bojcie-sie/21699/

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl