Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

 

Postanowienia Wyroku Sądu Najwyższego dotycząceo wynagradzania lekarzy za dyżury, którego główną tezą jest, że   

„godziny pełnionych dyżurów medycznych (z uwagi na specyficzny charakter świadczonej w ich ramach pracy, jak i sposób wynagradznia) nie mogą być uzupełnieniem podstawowego wymiaru czsu pracy, w sytuacji, gdy pracownik „nie wypracowuje” miesięcznego limitu „normalnego” czasu pracy.“

DOTYCZĄ NIE TYLKO LEKARZY PRACUJĄCYCH W TZW. PODSTAWOWYM CZASIE PRACY, ALE TAKŻE LEKARZY PRACUJĄCYCH W TZW. RÓWNOWAŻNYM SYSTEMIE CZASU PRACY !

Uwagę powyższą przedstawiamy w związku z pytaniami, jakie kierowali lekarze pracujący w tzw. równoważnym systemi czasu pracy, którzy – mimo „sprytnie“ ustalanych godzin pracy – nie wypracowują jednak podstawowej normy czasu pracy (bo przysługujące im godziny czasu wolnego uniemożliwiają to).

Również w ich przypadku obowiązuje zasada, że czas dyżuru medycznego stanowi odrębną kategorię prawną pracy ponadnormatywnej. Dlatego godziny dyżuru medycznego muszą być osobno ewidencjonowane, nie mogą pokrywać się z normalnymi godzinami pracy a dyżur powinien być tak zaplanowany, aby jasno wynikało, które godziny są "normalnymi godzinami pracy" w ramach normalnego czasu pracy, a które są godzinami dyżurowymi.

Poza tym prawnicy zwracają uwagę, że budzi wątpliwości prawne stosowanie takiego rozkładu czasu pracy ( w ramach systemu równoważnego) w którym nadużywa się przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę – bezpośrednio przed dyżurem – po to tylko aby jak największą ilość czasu pracy zaliczyć do „normalnego“, a  jak najmnmiejsza do „dyżurowego“.

 

ZK OZZL 

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl