Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL
EMBA

Aktualności

 

film z pikiety dostępny tutaj

 

 

Warszawa 15 maja 2014 r.

Pan

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia RP

 

Szanowny Panie Ministrze,

Stan publicznej opieki zdrowotnej w naszym kraju – od pewnego czasu – stale się pogarsza. Podstawową tego przyczyną jest głęboka nierównowaga między publicznymi nakładami na lecznictwo, a „koszykiem” bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.  Skutkuje to limitowaniem świadczeń i zaniżaniem ich cen przez NFZ, co przekłada się wprost na ograniczenie dostępu chorych do leczenia i pogorszeniem jego jakości.  

Rząd ma wszelkie narzędzia aby tę sytuację zmienić. Zamiast je wykorzystać, ucieka się do propagandowych działań, a winę za dysfunkcjonalność publicznej służby zdrowia zrzuca na lekarzy i innych pracowników medycznych.   

Przykładem takiego działania jest zapowiedź likwidacji kolejek do lekarzy i zaprzestania limitowania leczenia onkologicznego – bez zwiększenia nakładów na ten cel ale przez zmuszenie lekarzy „do bardziej intensywnej pracy za te same pieniądze” (jak stwierdził Premier RP). Jest to kwintesencja „polityki” rządu w sprawach publicznej ochrony zdrowia: Obiecać obywatelom jak najwięcej, nie przeznaczyć na to odpowiednich środków, winę za niezrealizowane obietnice zrzucić na lekarzy, którym nie chce się pracować.  

A przecież lekarze polscy pracują bardzo ciężko, intensywnie i dużo. Jest nas najmniej wśród krajów UE w przeliczeniu na ilość mieszkańców  (2 lekarzy/1000 mieszkańców, przy średniej 3,4/1000). Jednak ilość udzielanych świadczeń, tak szpitalnych, jak i ambulatoryjnych nie odbiega od innych krajów lub jest nawet większa. Jak pokazują raporty PIP:  lekarze polscy pracują miesięcznie zwykle ok. 300 godzin, a rekordziści nawet 400.     

 Protestujemy przeciwko:

- oszukiwaniu Polaków, że za środki w kwocie 4,2 % PKB można zapewnić nieograniczony zakres świadczeń bezpłatnych wszystkim obywatelom bez ograniczeń.

- traktowaniu służby zdrowia jako elementu gry politycznej i prymitywnej walki propagandowej.

-zrzucaniu winy za dysfunkcjonalność systemu publicznej opieki zdrowotnej na lekarzy i innych pracowników służby zdrowia , przeciwko skłócaniu  pacjentów i lekarzy między sobą. 

Zamiast tych pozornych i niegodnych Rządu RP działań proponujemy konstruktywny DIALOG wszystkich sił politycznych, środowisk medycznych i pacjentów, prowadzony z poszanowaniem PRAWDY. 

Zarząd Krajowy OZZL   

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl