Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

 

Bydgoszcz 22 listopada 2017 r

Do wszystkich lekarzy w Polsce !

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Lekarze !

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wzywa wszystkich lekarzy w Polsce do dostosowania czasu pracy do obowiązujących norm czyli do 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami i dyżurami. Przepracowani i nadmiernie zmęczeni lekarze są bowiem zagrożeniem dla siebie i swoich pacjentów.

Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę powinni wypowiedzieć tzw. klauzulę opt –out (jeśli ją wcześniej podpisali) i najlepiej aby zrobili to do końca listopada br.. Wówczas wypowiedzenie odniesie skutek od 1 stycznia 2018 roku (niezależnie czy zostanie złożone 1 czy 30 listopada).  Obowiązujący miesięczny okres wypowiedzenia klauzuli opt – out jest ustalony ustawowo. Żaden przepis niższego rzędu, również umowa między pracownikiem a pracodawcą, nie może przewidywać mniej korzystnych rozwiązań dla pracownika (czyli dłuższego okresu wypowiedzenia klauzuli opt-out ) niż przepisy ustawowe.

Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy cywilno prawnej powinni – w trybie przewidzianym w tej umowie – wypowiedzieć pracę powyżej 48 godziny tygodniowo.  

Wypowiedzenie klazuli opt out jest normalnym korzystaniem z uprawnień przysługujących lekarzowi. Nie jest protestem, ani tym bardziej „radykalnym protestem”, jak to próbują przedstawić niektórzy politycy partii rządzącej. Nie jest też „porzucaniem chorych”. Lekarz, który nie podpisał klauzuli opt-out albo ją wypowiedział, pracuje z reguły i tak znacznie dłużej niż przeciętny pracownik w naszym kraju bo może być zobowiązany do pełnienia 2-3 dyżurów miesięcznie. Jeżeli w takiej sytuacji, szpitale w Polsce nie będą w stanie normalnie funkcjonować, to dowodzi głębokiej patologii systemu publicznej ochrony zdrowia. Winę za to ponoszą kolejne rządy RP, z obecnym włącznie, bo nie potraktowały one problemów publicznej ochrony zdrowia w sposób poważny.  W takiej sytuacji dostosowanie czasu pracy przez lekarzy do obowiązujących norm staje się wręcz nakazem moralnym bo zmusi rządzących do podjęcia działań na rzecz naprawy wieloletnich zaniedbań. W przeciwnym razie Polacy będą – jak dotychczas – leczeni przez przemęczonych lekarzy, którzy są bardziej podatni na popełnienie pomyłki lub błędu lekarskiego, co może zagrażać zdrowiu lub życiu chorych.

Zarząd Krajowy OZZL 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl