Bydgoszcz dnia 17 stycznia 2013r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

o (braku) dialogu społecznego w sprawach dotyczących systemu opieki zdrowotnej

 

 

W nawiązaniu do niedawnego i głośnego stwierdzenia Jerzego Owsiaka o braku właściwych relacji  między Ministerstwem Zdrowia a Fundacją WOŚP,  Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że problem aroganckiej postawy Ministerstwa Zdrowia  wobec  tzw. partnerów społecznych ma znacznie szerszy zasięg i dotyczy również m. innymi relacji MZ z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy.

 

 

Żaden z przedstawionych przez OZZL postulatów nie został przez ministerstwo poważnie potraktowany, ani merytorycznie oceniony. Jeżeli jakikolwiek z nich doczekał się realizacji, to nastąpiło to wyłącznie  w wyniku gwałtownej akcji protestacyjnej lekarzy. Odpowiedzi ministerstwa na propozycje OZZL mają charakter wyłącznie zdawkowy i służą zaledwie wypełnieniu formalnych wymogów udzielania odpowiedzi przez administrację państwową. Wygląda to tak, jakby Ministerstwo Zdrowia nie było w ogóle zdolne do podjęcia merytorycznej dyskusji w sprawach dotyczących realnych problemów polskiej, publicznej służby zdrowia.

 

 

Oczekujemy, że Premier Rządu RP, podobnie jak zadeklarował, iż zainteresuje się powodem braku właściwych relacji Ministerstwa Zdrowia z Fundacją WOŚP, zbada też przyczyny niewłaściwej postawy ministerstwa wobec innych partnerów społecznych, w tym OZZL. Chyba, że takie zachowanie Ministerstwa Zdrowia ma przyzwolenie samego Premiera.

 

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl